vores POLITIKKER

MORSØ GYM & FITNESS

Handelsbetingelser

I Morsø Gym & Fitness modtages Dankort, eDankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express.

Særlige kriterier for betalingskort

Maestro

Det er IKKE muligt at tilbyde abonnementsbetaling på Maestro kort.

Visa Electron

Kortet kan som udgangspunkt kun bruges i den fysiske handel, men enkelte udstedere tillader e-commerce transaktioner. Selvom kortet kan benyttes til e-commerce transaktioner, er det IKKE sikkert at udsteder (banken) tillader abonnementsbetaling (tilbagevendende betalinger) med kortet. Det kan give en situation, hvor den første transaktion går godt, men den/de efterfølgende bliver afvist. Vi har desværre ikke mulighed for at oplyse, hvilke Visa Elektron kort, som har mulighed for abonnementsbetaling og henviser til kortudsteder (banken).

 • 1 Fortrydelsesret

Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen. 

 • 2 Kvittering

Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mailadresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

 • 3 Opdatering af kortdata

Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Brugerprofil” – ”Autoriser betalingskort”.Ved kontakt til [Center] kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan Morsø Gym & Fitness uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet

Medlemsbetingelser 

 • 1 Medlemskab

Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan Morsø Gym & Fitness forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til Morsø Gym & Fitness. 

 • 2 Medlemsbetingelser

Morsø Gym & Fitness kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret. 

 • 3 Varighed/Medlemskab

Ved PBS /DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber. 

 • 4 Opsigelse

Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. 

Opsigelsesfrist for PBS-medlemskab er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skriftligt til Morsø Gym & Fitness.

 • 5 Prisændringer

Morsø Gym & Fitness forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mailadresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

 • 8 Værdigenstande

Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet, idet Morsø Gym & Fitness ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

 • 9 Ansvar

Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af Morsø Gym & Fitness er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Morsø Gym & Fitness tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.            

                                                       

 • 10 Kriterier for abonnementstræk

Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme overens med PBS’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

 • 11 ændring af abonnementsaftale

Morsø Gym & Fitness vil give skriftlig besked, enten via mail eller post, hvis der sker ændringer omhandlende abonnementsaftalen.

 • 12 Træning

Træning i centret er på eget ansvar. Og du skal altid rette dig efter personalets henvisninger. Man rydder op og gøre rent efter brug af maskiner. 

Morsø Gym & Fitness ser ikke at maskinerne bliver brugt imens man snakker i telefon/tekst beskeder. Sker dette henholder vi til at maskinen overlades til en anden.

 • 13 tab af medlemskort 

Hvis man taber eller bortskaffer sit medlemskort gælder følgende, for at få et nyt kort skal man betale 50kr. Og får ikke depositummet tilbage for det gamle kort

 • 14 Bortvisning/afbrydelse af medlemskab

Morsø Gym & Fitness kan afbryde et medlemskab uden grund, hvis reglerne ikke overholdes 

fx; udlån af adgangskoder til andre. 

Morsø Gym & Fitness forbeholder sig ret til at uddele bøder ”500kr”såfremt der lukkes ikke-medlemmer ind i centret. Bliver bøden ikke betalt eller sker en sådan situation gentagne gange, vil medlemmet blive bortvist fra centret for altid. Betaling for indeværende periode refunderes ikke.

Ved manglende oprydning efter egen træning kan Morsø Gym & Fitness taksere dette til en bøde lydende på 200,- ved gentagende gange. Kan Morsø Gym og fitness afbryde den pågældende medlemskab  

 • 15 Manglende betaling

Morsø Gym & Fitness forbeholder sig ret til at lukke medlemskaber der ikke bliver betalt retmæssigt. Centret kan ikke benyttes før betaling har fundet sted.

 • 16 Overvågning

Morsø Gym & Fitness er video overvåget. Så hvis der sker tyveri eller hærværk vil det blive straffet med bortvisning og politianmeldelse

 • 17 Anti Doping Danmark

Læs betingelser fra Anti Doping Danmark her: https://www.antidoping.dk/doping/samarbejde-med-fitnesscentre/medlemsbetingelser-for-fitnesscentre

 • 18 Børn i centeret

Børn er velkomne i vores hyggeområde / kafferum, men Morsø Gym & Fitness forbeholder sig retten til at afvise børn, hvis de ikke fremtræder hensigtsmæssigt.

Morsø Gym & Fitness forholder sig retten til at sende alle manglende betalinger til inkasso.

Med venlig hilsen Nikolaj Bech